Condicions d'utilizació de Montserrat

 • Per viatjar cal adquirir i validar un bitllet abans de pujar al cremallera o als funiculars o d’accedir als recintes delimitats. S'ha de conservar fins a la sortida de l'estació de destinació.
 • El viatger té l'obligació d'informar-se de les característiques del bitllet abans d'adquirir-lo. Ho pot fer a les vitrines informatives i a les màquines expenedores.
 • El bitllet no és vàlid si s'ha alterat i/o manipulat. A més a més, si escau, ha d'anar acompanyat del carnet d'identificació.
 • Al cremallera de Montserrat, el bitllet d’anada i tornada es vàlid pel trajecte especificat i durant una setmana desde la seva validació.
 • Tots els bitllets no utilitzats tenen validesa fins que hi hagi un canvi de tarifes. FGC no els retornarà ni els bescanviarà.
 • Als funiculars de Montserrat, els bitllets són vàlids durant un dia a partir del moment que s'han expedit.

 

 • La possessió d'un bitllet vàlid garanteix la prestació del transport, però no l'ocupació d'un seient dins del cremallera o els funiculars.
 • Els seients reservats per a col·lectius específics s'han de respectar i cedir-los, si escau.
 • No es pot viatjar assegut a les plataformes del cremallera i dels funiculars de Montserrat.
 • Els menors de tres anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen cap seient.
 • Atesa la prohibició de circular amb bicicleta pels camins del Parc Natural de Montserrat no es permet accedir al funicular amb aquest vehicle.
 • Es pot viatjar amb animals domèstics gratuïtament. Per accedir a les dependències d'FGC, els gossos han d'anar lligats amb una corretja i han de dur morrió. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies. En cap cas poden ocupar un seient. Els menors de 16 anys no poden portar gossos considerats potencialment perillosos per la llei.

 

 • Fumar al cremallera, als funiculars i als recintes tancats de les estacions.
 • L'ús dels aparells d'alarma del cremallera i dels funiculars sense causa justificada.
 • Forçar o impedir l'obertura o el tancament de les portes del cremallera i dels funiculars de Montserrat.
 • Pujar o baixar del cremallera i dels funiculars de Montserrat passades les parades.
 • Entrar a les cabines de conducció.
 • Tots els comportaments que impliquin un perill per a la integritat física de la resta d'usuaris o perjudiqui els interessos del ferrocarril.
 • D'acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, l'incompliment d'aquestes prohibicions constitueix una infracció que si es tipifica com a lleu pot ser sancionada amb una multa de fins a 6.000 €, si es  considera greu, de fins a 30.000 €, i si és molt greu, de fins a 300.000 €.
 • Circular amb bicicleta, patins o monopatins pels passadissos i per les andanes.
 • Pidolar, fixar cartells, distribuir publicitat i la venda ambulant dins del cremallera i dels funiculars de Montserrat o a les instal·lacions.

La percepció mínima establerta per l'ús indegut del servei és de:

100

El pagament immediat de la percepció mínima té una bonificació del 50%

Es considera que el viatger fa un ús indegut del servei quan:

 • El bitllet no s'ha validat abans de viatjar o d'accedir als recintes delimitats.
 • No es disposa del bitllet o el viatger no el pot ensenyar quan se l'hi demana.
 • El bitllet ha caducat.
 • Es tracta d'un bitllet d'import reduït i el viatger no pugui acreditar el dret d'obtenir-lo.
 • Es tracta d'un bitllet personalitzat i no en té la seva titularitat.
 • El bitllet es fa servir fora de la zona tarifària corresponent.
 • Viatja amb un bitllet que no és vàlid.

D'acord amb la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en relació a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, no pagar la percepció mínima pot constituir una infracció que es pot sancionar amb una multa de fins a 6.000 €.

Si l'usuari no fa un pagament immediat de la percepció mínima s'haurà d'identificar per gestionar el cobrament; si es nega, se sol·licitarà l'auxili del personal de seguretat o agents de l'ordre públic.

Els usuaris disposen d'una versió completa de les Condicions d'utilització i d'un Llibre de reclamacions a les estacions.

Extracte de les Condicions d'utilització d'FGC publicades al DOGC núm. 4671, de 7 de juliol de 2006.

2022 © Turistren · Tots els drets reservats
Scroll to top