Inici » Destinacions » Montserrat » Medi Ambient i Qualitat

Medi ambient

Medi Ambient a Montserrat, respecte per l'entorn

Política Mediambiental

Quan es tria el cremallera i els funiculars per accedir a la muntanya de Montserrat, a més d’optar per una manera còmoda, ràpida, segura i amena, suposa a fer-ho d’una manera respectuosa amb el medi ambient.

El cremallera, en si mateix, ja representa una importantíssima millora per al medi ambient i per a l’entorn natural, ja que redueix sorolls i, sobretot, emissions a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle produïdes pels cotxes. Amb tot, es pot afirmar que les emissions de CO2 del cremallera i dels funiculars de Montserrat són pràcticament nul·les*.

Respecte als funiculars, la millora constant de les seves instal·lacions ha potenciat la integració total en el parc natural, tot oferint facilitats per accedir a les diferents zones de la muntanya que tenen tradició religiosa o de gran atractiu paisatgístic.

 

El nostre sistema de gestió ambiental

El nostre compromís amb el medi ambient es concreta amb la nostra política ambiental. El cremallera i els funiculars de Montserrat han adoptat de forma voluntària un sistema de gestió ambiental basat amb la norma internacional ISO 14001.

Aquest sistema permet integrar en els processos de gestió tots aquells aspectes que poden comportar impactes sobre el medi. De forma periòdica, sotmetem el nostre sistema a auditories ambientals que permeten mostrar, de forma transparent i objectiva, a totes les parts interessades el compliment dels nostres compromisos i principis d’acció ambientals.

Aquest sistema té com objectius principals la prevenció, l’estricte compliment de la legislació vigent i la millora continua del sistema.

Per assolir aquest compromís es compta amb la implicació de totes i cadascuna de les persones de l’organització i la col·laboració dels visitants.

*No es contemplen els processos industrials indirectes.

 

La certificació ambiental

Aquest sistema de gestió ambiental ha estat certificat inicialment l’any 2003, renovant-se cada tres anys (la darrera certificació es va fer l’any 2015).

2024 © Turistren · Tots els drets reservats
Scroll to top