Accessibilitat

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre). La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://turistren.cat

 

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s‘indiquen a continuació

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

- Hi ha errors d’edició en alguna pàgina web.

- Hi ha errors de contrast a la capçalera de la pàgina web

b) El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la seva totalitat els requisits d’accessibilitat.

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 5 de Nivembre de 2021.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació realitzada pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 5 de Nivembre de 2021.

 

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

 

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o presentar una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no esteu d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, podeu iniciar una reclamació per:

  • conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació
  • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada.
  • exposar les raons per les quals considereu que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

 

Contingut opcional

La pàgina web està optimitzat per a les últimes versions dels principals navegadors web i dissenyat per a la seva visualització Responsive el que permet la seva visualització de forma correcta en dispositius tablet i mòbils

2024 © Turistren · Tots els drets reservats
Scroll to top